Πολιτική απορρήτου & GDPR

Η επιχείρηση CirQ’ulation Locale επεξεργάζεται τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα, μόνο για την επικοινωνία με τα μέλη του σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, για θέματα που αφορούν την κατάστασή τους ως μέλη και την συνδρομή τους, για στατιστικούς λόγους, καθώς και για θέματα όπως νέα του δημιουργικού χώρου, διοργάνωση εκδηλώσεων, πρόσκληση στα δρώμενα που διοργανώνουμε κτλ.
Τα προσωπικά αυτά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους πιο πάνω σκοπούς και οι πληροφορίες ΔΕΝ αποκαλύπτονται σε τρίτα πρόσωπα για άλλους μη σχετικούς σκοπούς, εκτός εάν διαφορετικά διαταχθούμε από τον νόμο ή κατόπιν ρητής συναίνεσης των μελών μας.

Τα δεδομένα τηρούνται σε ηλεκτρονική και έγχαρτη μορφή, στην έδρα της επιχείρησης μας η οποία έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και Κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η συλλογή των προσωπικών δεδομένων των μελών του, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη κάθε ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών.
Κατά τη διάρκεια της εγγραφής ή της δήλωσης συμμετοχής σε κάποιο από τα μαθήματα που προσφέρει η επιχείρηση, ζητείται από τα μέλη ρητά να σημειώσουν την αποδοχή τους σχετικά με το αν επιθυμούν να λαμβάνουν ή όχι ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα.

Αντίστοιχα, οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μπορούν να δηλώσουν ένα επιθυμούν να λαμβάνουν ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα σημειώνοντας την ηλεκτρονική τους διεύθυνση (εγγραφή στο newsletter). Στη συνέχεια, και πριν την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, ερωτώνται ξανά σχετικά με την επιλογή τους αυτή (double opt-in).